Общи условия

  • Home
  • К&Г Унисат ТВ

Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги – пренос на данни, разпространение на радио- и телевизионни програми, достъп до интернет и други услуги:

  1. Индивидуален договор
  2. Общи условия
  3. Политика за правилното използване на мрежата на оператора
  4. Политика за поверителност
  5. Параметри на качеството на предоставените услуги от К и Г Унисат
  6. Типове интерфейси за крайни електронни съобщителни устройства